fbpx
Advies Bodem & Koe

Praktijktraining Bodem & Koe

Noord-Brabant

In de 3-jarige praktijktraining Bodem & Koe werkt u aan de ontwikkeling en het behoud van een gezonde bodem op uw bedrijf. Met het doel om kwalitatief hoogwaardig ruwvoer te produceren met een goede mineralenbalans. Zo kunt u een rantsoen voeren, gericht op een optimale vertering. De training bestaat uit 15 groepsbijeenkomsten en 12 individuele adviesuren op uw bedrijf.

In Noord-Brabant zijn er twee trajecten van de Praktijktraining Bodem & Koe: een traject speciaal voor melkveehouderijen op zandgrond en een traject dat geschikt is voor alle grondsoorten in Noord-Brabant. U kunt in het aanmeldformulier aangeven in welk traject u wilt meedraaien.

Bedrijven op zandgrond

In dit traject is er speciale aandacht voor melkveebedrijven op zandgrond. Er wordt gekeken welke maatregelen het beste bij deze bodemsoort passen. Ook kunt u ervaringen uitwisselen met collega’s die ook op zand werken.

Bedrijven op alle grondsoorten

Dit traject is geschikt voor melkveebedrijven op alle grondsoorten in Noord-Brabant. Er is aandacht voor uw persoonlijke situatie, en u kunt ervaringen uitwisselen met collega’s die op gelijke en andere grondsoorten werken.

Wat kunt u verwachten?

Voor de ontwikkeling van een gezonde bodem gaat u:

 • op verschillende percelen een profielkuil maken;
 • bodemonderzoek doen: organische stofgehalte bepalen, pH meten en het bodemleven in uw bodem analyseren en monitoren;
 • de kwaliteit verbeteren van de mest die u op het land brengt;
 • bepalen welk gewas het best bij uw percelen past
 • samen met de bodemadviseur een actieplan opstellen voor het verbeteren van het bodemleven in uw percelen.

Voor de prestaties van gezonde koeien gaat u:

 • met een adviseur uw verse gras en kuilvoer analyseren;
 • mineralengehaltes in het rantsoen bepalen en sturen op een hogere C/N verhouding;
 • samen met de voeradviseur de benutting van uw ruwvoer verbeteren;

Voor de ontwikkeling van uw bedrijfsplan gaat u:

 • samen met de adviseurs een nulmeting van uw bodem, vee en melkproductie maken;
 • op basis van deze nulmeting en uitkomsten uit de individuele sessies toekomstplannen vaststellen;
 • op praktijkbezoek bij andere bedrijven (best-practices) om kennis te vergaren;
 • samen met adviseurs en collega’s in de groep strategieën en resultaten bespreken.

Na drie jaar profiteert u van een betere bodem, een beter gewas en een gezondere veestapel met een lager vervangingspercentage. Dit zorgt voor een beter rendement op uw bedrijf.

Kosten

De provincie Noord-Brabant heeft deze praktijktraining gesubsidieerd, daarom kunnen we de 3-jarige training Bodem & Koe met individueel bedrijfsadvies aanbieden voor het eenmalige tarief van € 950,- exclusief BTW.  Deze prijs is inclusief specifieke  bodem- en gewasanalyses ter waarde van ca. € 565,-

Adviseurs

De trainingen in Noord-Brabant worden onder andere gegeven door adviseurs van Groeibalans en PPP-Agro Advies.